Beköszöntő

Beköszöntő

Az emberiség örök álma a körülöttünk lévő világ megismerése és megértése. Válaszokat keresünk néhány egyszerűnek tűnő kérdésre: Miért olyan valami, amilyen? Miért működnek bizonyos dolgok, és miért pont úgy, ahogyan? No és miért nem tudunk mindent a magunk képére formálni? A tudomány nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy megpróbálja megválaszolni ezeket a kérdéseket, azaz zavarba ejtően sokszínű világunk belső összefüggéseinek feltárására, a dolgok értelmezésére.

Mindezt szigorú módszertan szerint teszi: hipotézisek felállításával és azok folyamatos tesztelésével; tényeken alapuló, logikus rendszert alkotó következtetések levonásával; az eredmények kritikus elemzésével és folytonos ellenőrzésével. Sziszifuszi munka ez, mert minden megválaszolt kérdés számos újat generál. Hosszasan lehetne sorolni a tudomány kimagasló eredményeit, de azt is tudjuk, hogy ismereteink nem határok nélkül valók. Gyakran kezdünk úgy egy magyarázatot, hogy „a tudomány jelenlegi állása szerint”, mert vannak szép számmal megoldatlan problémák – de a tudomány folyamatosan fejlődik. Sokan ezt mellébeszélésnek, a felkészületlenség elkendőzésének tekintik. Nem erről van szó! A jelenségek megértéséhez kihívásokkal teli, gyötrelmes út vezet, és az lenne a legnagyobb hiba, ha az eredményeket megkérdőjelezhetetlennek, a tudományt pedig mindenhatónak tekintenénk. Tudjuk, hogy vannak korlátaink, és azokat feszegetjük a magunk eszközeivel.

A modern kor embere rengeteget köszönhet a tudománynak, annak eredményei folyamatosan hasznosulnak mindennapjainkban. Sokak szerint azonban nem elég jól, nem elég hatékonyan, sőt bizonyos kérdésekben olyan állítások is napvilágot látnak, hogy a tudomány képviselői valamiféle sötét összeesküvés részeseiként az emberiség tönkretételén munkálkodnak. Sajnos nem meglepő vélemények ezek, mert a valódi tudomány mellett él és virul az áltudomány is. Ennek táptalaja mindig a tudatlanság, hajtóereje pedig az anyagi érdekektől kezdve a világnézeti meggyőződésen keresztül a politikai irányultságig – amiknek a tudomány világában nincs keresnivalójuk – számos dolog lehet. Küldetéstudatos megszállottak, kóklerek és csalók könnyű, de minden valós alapot nélkülöző megoldásokat kínálnak például súlyos betegségek gyógyítására, környezetvédelmi problémák megoldására, ingyen energiatermelésre. Oldalakon keresztül lehetne sorolni korunk feszítő problémáit, amelyekre „biztos” (ál)megoldásokat találhatunk az interneten. Nem különösebben meglepő ez, mert a hiszékenységet mindig is megpróbálták kihasználni. Olyanok, akik a tudatlanságot ipari méretekben aknázzák ki saját meggazdagodásukra, mert profi módon, a modern média teljes fegyvertárát bevetve hasznavehetetlen dolgokat sóznak a gyanútlan vásárlókra. Az anyagi veszteség azonban a kisebbik baj, mert sajnos gyakran az átverések maradandó egészségkárosodással vagy még ennél is súlyosabb következménnyel járnak.

Tegyük hozzá, a tudomány világában kevésbé járatos ember nincs könnyű helyzetben. Napjaink információáradatában egyre nehezebb megtalálni a valós eredményeket, és könnyű elcsábulni egy-egy vonzóan tálalt, a problémákra egyszerű gyógyírt kínáló megoldás felé. Ráadásul ezen a terepen a valódi tudomány eszközei végesek, mert a vágyálmokat beteljesítő ígéretek helyett „csak” realitásokon nyugvó megoldásokat tud kínálni. A megfelelő ismeretek hiányában a közvélemény a tudományos eredményekkel szemben sokszor gyanakvó, azokat nehezen fogadja el. Ezért a kutatók munkája nem érhet véget a szakmai eredmények tudományos igényű leírásával, további fontos feladatuk a legfontosabb következtetések közérthető megismertetése a laikus, de érdeklődő emberekkel.

Az előző gondolatok jegyében a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával indítjuk el a tudomany.hu honlapot, melynek elsődleges célja az áltudományok elleni küzdelem. A közvéleményt leginkább foglalkoztató, aktuális kérdésekkel kívánunk foglalkozni. Egy-egy téma kapcsán a szakterület elismert szakértői fogják ismertetni tudományos álláspontjukat számos forrásmunka és hivatkozás megadásával. Kizárólag a tudomány jelenlegi állása szerint.Várjuk az olvasók kérdéseit, felvetéseit, amelyeket összegyűjtünk, és amelyekre nyilvános válaszokat fognak adni az írások szerzői.

Bízunk benne, hogy ez a honlap is hozzájárul az igazi tudomány népszerűsítéséhez és a tudományos eredmények minél szélesebb körű elfogadásához. Hogy olyan ismeretforrás lesz a mai, „tények utáni” világ zűrzavarában, amelyet ismernek és idéznek újságírók, szerkesztők, tanárok, diákok és általában a gondolkodó emberek.

Dr. Fábián István, az MTA doktora, a tudomany.hu felelős szerkesztője