Reakciók az MTA Orvosi Tudományok Osztálya álgyógyítók elleni állásfoglalásához

Reakciók az MTA Orvosi Tudományok Osztálya álgyógyítók elleni állásfoglalásához

  • 2018. november 20.

Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya „A bizonyítékokon alapuló orvoslás elvei és a komplementer eljárások” című állásfoglalása – az Egészségügyi Tudományos Tanács egyetértő támogatásával – 2018. szeptember 6-án került nyilvánosságra. Amint az várható volt, számos támogató vélemény mellett az állásfoglalás kritikai észrevételeket is kiváltott.

Azon túl, hogy az Osztály köszöni mind az egyetértő, mind a kritikai reakciókat, különösen fontosnak tartja, hogy az állásfoglalás alapját – a bizonyítékokon alapuló orvoslás egy tudományos megközelítés az alapvetően tapasztalatokon alapuló medicinában, amely első megközelítésben támpont lehet a jelenleg jogilag „egyéb eljárások” néven „kodifikált” komplementer medicina tárgykörébe sorolható tevékenységek megítélésében – senki nem vitatta. Kétségtelen, hogy seregnyi problémát, szakmai konfliktust ez a megközelítés sem old meg, de a hagyományos és új orvosi beavatkozások megítélésében fontos szemléleti alapot jelenthet.

Nem meglepő, hogy állásfoglalásunk felháborította a komplementer medicina körébe tartozó eljárásokat alkalmazó orvosok azon részét, amely nem érdekelt a jelenlegi rendszer megváltoztatásában, mert számukra kedvező a betegek valós érdekeit semmibe vevő, szakszerűtlen kezelési módok következmények nélküli alkalmazása a magánfinanszírozású „gyógykezelések” során. Az sem váratlan, hogy az állásfoglalás részét képező, a homeopátiát nem komplementer eljárásnak tartó vélemény pedig a homeopátiás szerek forgalmában érdekelt gyógyszerésztársadalom egy részéből váltott ki ellenérzést.

Az Osztály tudományos szakmai alapon kíván hozzájárulni az egészségügy vitatott területein a betegek gyógyulásához, és nem konszenzust keres az orvos- és gyógyszerésztársadalom más, nem tudományos és nem tapasztalati értékrendben gondolkodó kisebbségével.

MTA Orvosi Tudományok Osztálya
Egészségügyi Tudományos Tanács